ΔΟΕΠΕΛ | Κονσερβολιά
15530
page-template-default,page,page-id-15530,mltlngg-en_US,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Ποικιλία ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ

Πρόκειται για την ιστορικότερη ποικιλία της χώρας. Οι φυσικές µαύρες επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας αυτής έγιναν το πρώτο αντικείµενο εµπορίου τον 19ο αιώνα και από τις αρχές του 20ου αιώνα σ΄αυτόν τον εµπορικό τύπο στηρίχθηκε η εξαγωγική προσπάθεια της χώρας (greek black olives). Η ποικιλία “Κονσερβολιά” (Olea europaea media rotunda) καλλιεργείται κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, στους νοµούς ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ. Πρόκειται για την πλέον διαδεδοµένη επιτραπέζια ποικιλία της χώρας, µε τα περισσότερα ελαιόδενδρα.

Ο καρπός της ποικιλίας “Κονσερβολιά” έχει στρογγυλό έως ωοειδές σχήµα, ανήκει στις αδρόκαρπες (µεγαλόκαρπες) ποικιλίες και έχει µεγάλη αναλογία σάρκας προς πυρήνα και εύκολη απόσπαση του πυρήνα από τη σάρκα κατά τη µάσηση ή την εκπυρήνωση. Το χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί είναι ότι, από τον ελαιόκαρπο της ποικιλίας “Κονσερβολιά” µπορεί να παραχθούν οι περισσότεροι εµπορικοί τύποι των επιτραπέζιων ελιών, κυρίως όµως από τη ποικιλία “Κονσερβολιά” παράγονται

οι εµπορικοί τύποι:

• πράσινες ελιές σε άλµη (green olives) και

• φυσικές µαύρες ελιές σε άλµη (natural black olives)

Όλοι οι εµπορικοί τύποι επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας “Κονσερβολιά” είναι προϊόντα φυσικής ζύµωσης και τα τελικά προϊόντα παρουσιάζουν άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η συγκοµιδή των καρπών ξεκινάει από τον Σεπτέµβριο για την παρασκευή των πράσινων εµπορικών τύπων και συνεχίζεται µέχρι τις αρχές του χειµώνα για την παρασκευή των φυσικών µαύρων εµπορικών τύπων. Η συγκοµιδή γίνεται µε τα χέρια ή/και µε δονητικά µηχανήµατα. Μετά τη συγκοµιδή ο καρπός οδηγείται σε οργανωµένες µονάδες επεξεργασίας – µεταποίησης -τυποποίησης – συσκευασίας που διαθέτουν κατάλληλους δεξαµενικούς χώρους, ανάλογα µε τον εµπορικό τύπο που παρασκευάζουν, όπου το προϊόν υφίσταται ξεπίκρισµα και φυσική ζύµωση µέσα σε άλµη και ωριµάζει µέσα στην ίδια µητρική άλµη υπό συνεχή επιστηµονική παρακολούθηση.

Η ζύµωση και ωρίµανση:

• των πράσινων ελιών (green olives) διαρκεί από 2,5 – 6 µήνες και

• των φυσικών µαύρων ελιών (natural black olives) διαρκεί από 3 – 9 µήνες

Μετά το πέρας της ζύµωσης και ωρίµανσης, οι ελιές του εµπορικού τύπου “φυσικές µαύρες ελιές” εξέρχονται από τις δεξαµενές προς τυποποίηση, διαλέγονται ποιοτικά και ταξινοµούνται σε εµπορικά µεγέθη, συσκευάζονται ως έχουν σε διάφορους περιέκτες και οδηγούνται στην κατανάλωση (κυρίως

εξαγωγή) σε πάρα πολλούς κωδικούς, ανάλογα µε τα αρτύµατα και καρυκεύµατα που περιέχουν στις συσκευασίες τους. Οι πράσινες επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας “Κονσερβολιά” µετά τη ζύµωση και

ωρίµανση διαλέγονται ποιοτικά και ταξινοµούνται κατά µέγεθος σε εµπορικές κατηγορίες µεγέθους. Στη συνέχεια το 30% περίπου οδηγείται στη κατανάλωση ως “ολόκληρες ελιές” σε διάφορες συσκευασίες και σε πολλούς κωδικούς, ενώ το 70% περίπου εκπυρηνώνεται και διατίθεται στη κατανάλωση σε πολλούς κωδικούς ως εκπυρηνωµένες ελιές και γεµιστές ελιές σε διάφορες συσκευασίες και µε διάφορα αρτύµατα και καρυκεύµατα.

entypo doepel_GR_8