ΔΟΕΠΕΛ | Taste Panel
15597
page-template-default,page,page-id-15597,mltlngg-el,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive
 

“ΕΡΓΑΛΕΙΟ” ποιοτικής διαφοροποίησης

Η πίεση που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις επιτραπέζιων ελιών στις τρέχουσες εμπορικές συνθήκες (αυξανόμενος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες, κ.α.), κατέστησε απαραίτητη την οργανοληπτική αξιολόγηση του τελικού προϊόντος (όχι της ποικιλίας) και των βασικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα και την ασφάλειά του.

Με πρωτοβουλία της ΠΕΜΕΤΕ, δημιουργήθηκε το 2014 για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνικό Taste Panel το οποίο λειτουργεί με αξιοσημείωτη επιτυχία, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών και πιο συγκεκριμένα του Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευστάθιου Πανάγου και του εθνικού Panel leader κ. Κωνσταντίνο Τερτιβανίδη.

TEST ROOM & ομάδα γευσιγνωστών

Για πρώτη φορά, συστάθηκε ομάδα γευσιγνωστών για την επιτραπέζια ελιά σύμφωνα με τη Μέθοδο του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου COI/OT/MO [No 1/Rev.2-2011 ‘Sensory analysis of table olives’]. Δράση η οποία πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση εξειδικευμένων συνεργατών και γνώμονα τη βαθιά γνώση των ευρύτερων παραμέτρων που συναποτελούν την επιτραπέζια ελιά και την ποιοτική κατάταξη της.

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της γευσιγνωσίας, δημιουργήθηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (test room) στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, στην Αθήνα και στο Κέντρο Ελιάς «ΚΡΙΝΟΣ» της Αμερικάνικης Γεωργικής σχολής στην Θεσσαλονίκη με άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και μη προσωπικό.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες (βραχυπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα) για όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την επιτραπέζια ελιά (πχ. αγρότες, μεταποιητές, εμπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές) ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες του κλάδου.

ΔΡΑΣΗ εθνικής σημασίας

Αφενός αφορά και υποστηρίζει ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα εξαγωγικού προσανατολισμού. Αφετέρου, η ανάπτυξη της μεθόδου με εκπαιδευμένο προσωπικό και γευσιγνώστες σε κατάλληλο χώρο αποτελεί εθνική παρακαταθήκη για όλους τους εμπλεκόμενους με το προϊόν (πχ. αγρότες, μεταποιητές, εμπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές). Σε μια δύσκολη για τη χώρα περίοδο, μέσα από τη χρηματοδότηση και στήριξη ενός ιδιωτικού τομέα υλοποιήθηκε ένας εθνικός στόχος που είναι η ανάπτυξη της οργανοληπτικής μεθόδου για την επιτραπέζια ελιά. Πολύ περισσότερο δε, όταν ο διεθνής ανταγωνισμός σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εθνικούς panel leaders ήδη αναπτύσσουν τη μέθοδο.

Ολοκληρωμένη οργανοληπτική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  • Γενικό βασικό λεξιλόγιο για την αισθητήρια ανάλυση (sensory analysis)
  • Ειδικό λεξιλόγιο για την επιτραπέζια ελιά
  • (θετικές – αρνητικές οργανοληπτικές ιδιότητες)
  • Περιγραφή αίθουσας δοκιμών
  • Περιγραφή εξοπλισμού για τη διενέργεια της οργανοληπτικής αξιολόγησης
  • Κριτήρια επιλογής δοκιμαστών
  • Μεθοδολογία (καθήκοντα υπευθύνου ομάδας δοκιμαστών, συνθήκες δομής, διαδικασία κατά την οργανοληπτική εκτίμηση)
  • Χρήση του φύλλου αξιολόγησης από τον δοκιμαστή
  • Ανάλυση των δεδομένων
  • Ταξινόμηση επιτραπέζιας ελιάς