ΔΟΕΠΕΛ | Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΟΕΠΕΛ
2
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2,mltlngg-el,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive

Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΟΕΠΕΛ

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) συστάθηκε στις 29/12/2014, ανταποκρινόμενη στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός εξειδικευμένου θεσμικού φορέα για τις επιτραπέζιες ελιές που θα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και θα συσπειρώσει τους απασχολούμενους στον κλάδο.

Στην Οργάνωση συμμετέχει ο πρωτογενής τομέας με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς και ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας του κλάδου που διαθέτει τις οργανωμένες μονάδες της επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας, κυρίως εξαγωγής, του έτοιμου προϊόντος.

Σκοπός είναι η αποτελεσματική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του κλάδου για την προάσπιση των συμφερόντων ενός στρατηγικού για την εθνική οικονομία, εξαγωγικού προϊόντος και την ισχυροποίηση της θέσης του στις διεθνείς αγορές.

H Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την κοινοτική Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Αναλογικότητα και Αντιπροσωπευτικότητα

Η ΔΟΕΠΕΛ ακολουθεί τα επιτυχημένα μοντέλα αντίστοιχων οργανώσεων του εξωτερικού.

Η ίδρυσή της έγινε σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσωπεί σήμερα ισότιμα όλα τα στάδια της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.

Η εκπροσώπηση των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι αντιπροσωπευτική του κλάδου για τους τομείς της καλλιέργειας, της επεξεργασίας, της μεταποίησης, της τυποποίησης και της εμπορίας (διακίνηση και εξαγωγή) του προϊόντος.

Κατά 50%

παραγωγοί επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, οργανωμένοι σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών από όλες τις παραγωγικές περιφέρειες της χώρας.

(πρωτογενής τομέας)

Κατά 50%

μονάδες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης διακίνησης και εξαγωγής των επιτραπέζιων ελιών.

(δευτερογενής & τριτογενής τομέας)

5 Βασικές Προτεραιότητες