ΔΟΕΠΕΛ | Taste Panel
15597
page-template-default,page,page-id-15597,mltlngg-el,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

“ΕΡΓΑΛΕΙΟ” ποιοτικής διαφοροποίησης

Η πίεση που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις επιτραπέζιων ελιών στις τρέχουσες εµπορικές συνθήκες (αυξανόµενος ανταγωνισµός από τρίτες χώρες, κ.α.), κατέστησε απαραίτητη την οργανοληπτική αξιολόγηση του τελικού προϊόντος (όχι της ποικιλίας) και των βασικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα και την ασφάλειά του. 

Με πρωτοβουλία της ΠΕΜΕΤΕ, μέλος της ΔΟΕΠΕΛ, δηµιουργήθηκε το 2014 για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνικό Taste Panel το οποίο λειτουργεί µε αξιοσηµείωτη επιτυχία, µε τη συνδροµή εξειδικευµένων συνεργατών και πιο συγκεκριµένα του Επίκουρου Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ευστάθιο Πανάγου και του εθνικού Panel leader κ. Κωνσταντίνο Τερτιβανίδη.

TEST ROOM & ομάδα γευσιγνωστών

Για πρώτη φορά, συστάθηκε οµάδα γευσιγνωστών για την επιτραπέζια ελιά σύµφωνα µε τη Μέθοδο του Διεθνούς Ελαιοκοµικού Συµβουλίου COI/OT/MO [No 1/Rev.2-2011 ‘Sensory analysis of table olives’]. Δράση η οποία πραγµατοποιήθηκε µε την καθοδήγηση εξειδικευµένων συνεργατών και γνώµονα τη βαθιά γνώση των ευρύτερων παραµέτρων που συναποτελούν την επιτραπέζια ελιά και την ποιοτική κατάταξη της.

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της γευσιγνωσίας, δηµιουργήθηκε ένα πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο  (test room) στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, στην Αθήνα και στο Κέντρο Ελιάς «ΚΡΙΝΟΣ» της Αµερικάνικης Γεωργικής σχολής στην Θεσσαλονίκη µε άριστα εκπαιδευµένο επιστηµονικό και µη προσωπικό.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες είναι διαθέσιµες (βραχυπρόθεσµα/µακροπρόθεσµα) για όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν µε την επιτραπέζια ελιά (πχ. αγρότες, µεταποιητές, εµπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές) ώστε να καλύπτουν τις αυξηµένες απαιτήσεις και ανάγκες του κλάδου. 

ΔΡΑΣΗ εθνικής σημασίας

Αφενός αφορά και υποστηρίζει ένα από τα σηµαντικότερα αγροτικά προϊόντα εξαγωγικού προσανατολισµού. Αφετέρου, η ανάπτυξη της µεθόδου µε εκπαιδευµένο προσωπικό και γευσιγνώστες σε κατάλληλο χώρο αποτελεί εθνική παρακαταθήκη για όλους τους εµπλεκόµενους µε το προϊόν (πχ. αγρότες, µεταποιητές, εµπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές).

Σε µια δύσκολη για τη χώρα περίοδο, µέσα από τη χρηµατοδότηση και στήριξη ενός ιδιωτικού τοµέα υλοποιήθηκε ένας εθνικός στόχος που είναι η ανάπτυξη της οργανοληπτικής µεθόδου για την επιτραπέζια ελιά. Πολύ περισσότερο δε, όταν ο διεθνής ανταγωνισµός σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους εθνικούς panel leaders ήδη αναπτύσσουν τη µέθοδο.

Ολοκληρωμένη οργανοληπτική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  • Γενικό βασικό λεξιλόγιο για την αισθητήρια ανάλυση (sensory analysis)
  • Ειδικό λεξιλόγιο για την επιτραπέζια ελιά (θετικές -αρνητικές οργανοληπτικές ιδιότητες)
  • Περιγραφή αίθουσας δοκιµών
  • Περιγραφή εξοπλισµού για τη διενέργεια της οργανοληπτικής αξιολόγησης
  • Κριτήρια επιλογής δοκιµαστών
  • Μεθοδολογία(καθήκοντα υπευθύνου οµάδας δοκιµαστών, συνθήκες δοµής, διαδικασία κατά την οργανοληπτική εκτίµηση)
  • Χρήση του φύλλου αξιολόγησης από τον δοκιµαστή
  • Ανάλυση των δεδοµένων
  • Ταξινόµηση επιτραπέζιας ελιάς